Cap
 
AVÍS LEGAL

Aquest lloc web i el domini www.masiaslaselva.com són propietat de “Masias de la Selva, S.C.”, amb domicili al Molí Pastells, 17421 Riudarenes – Girona, telèfon + 34 972 85 61 22 i correu electrònic marc@masiaslaselva.com. El CIF de la Societat és G-17533969.

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, han estat col·locats per el propietari de la web i el domini o tercers que se n'ha autoritzat el seu ús. Les bases de dades, codis i grafisme de disseny ha estat creat per Dilauris S.L. (www.dangelis.com) qui es reserva tots els drets de les seves creacions. “Masias de la Selva, S.C.” presenta qualsevol altre material en el seu lloc amb finalitats d'informació i per a facilitar la seva relació amb les persones privades i amb la resta d'administracions públiques. En conseqüència autoritza als usuaris del lloc a utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats, a emmagatzemar la informació en el disc dur del seu ordinador i a imprimir-la o copiar-la en qualsevol suport. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració. “Masias de la Selva, S.C.” es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual. No obstant es recorda que queden exclosos de la protecció o de drets de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries o els textos corresponents a actes, acords, dictàmens o deliberacions dels organismes públics als quals es pugui accedir des d'aquest lloc.

Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, les seves bases de dades i el grafisme de disseny llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit del seu autor Dilauris S.L. (www.dangelis.com).

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos del propietari del web i el domini o de tercers. Aquest no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

“Masias de la Selva, S.C.” entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a “Masias de la Selva, S.C.” a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).
L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a “Masias de la Selva, S.C.” podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà.

“Masias de la Selva, S.C.” no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de “Masias de la Selva, S.C.”.

“Masias de la Selva, S.C.” es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. “Masias de la Selva, S.C.” no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 
DANGELIS. Serveis d'Internet