Masias de la Selva, S.C.
 
COMPLEjO DE CAN PEIX > vivienda CAN PEIX > - Exteriores
(Alquilada) 
DANGELIS. Serveis d'Internet